Acronal® 500 D

Pris fra
207,31  m/Moms

Acronal® 500 D - er klar, rivefast, ekstrem fleksibel.

Sammensætning:
Acryldispersion 500 D er en vandig, blødgørerfri, anionisk dispersion af en carboxylholdig
akrylsyreester copolymer.
Egenskaber:
Produkt specifikation:
Tørstofindhold (ISO 1625, DIN 53189) 50% +/- 1
Viskositet ved 23°C (ISO 3219, DIN 53019) 15-35 mPa.s
Hastighedsgradient 250 s-1
Viskositet efter tilsætning af ammoniak 5,5-11 Pa.s (ISO 3219, DIN 53019)
Hastighedsgradient 25 s-1
pH-værdi 3,5 - 4,7 (ISO 1148, DIN 53785)
* Testmetode for fortykkelse af ammoniak:
100 g Acryldispersion 500 D afvejes i en emalje skål. Efter tilsætning af 2,2 ml 25% ammoniak
Blandingen omrøres med en støder i 30 sekunder og hældes derefter i målebægeret med en glasplade
dækket og tempereret ved 23 +/- 0,5°C i 30 minutter; derefter bestemmes viskositeten.
Yderligere egenskaber ved dispersionen:
Massefylde (ISO 8962, DIN 53217) cirka 1,06 g/cm3
Gennemsnitlig partikelstørrelse omkring 0,2 µm
Temperatur minimum af filmdannelse > 1°C (ISO 2115, DIN 53787)
Dispersionstype anionisk
Blødgøringsmiddelindhold Blødgøringsmiddelfri
God fortyndelighed med vand
Frostbestandighed ikke frostbestandig
Kompatibilitet:
Polymer dispersioner: Acronal® 4 D, 7 D, 14 D, 29 D, 30, 35 D, 50 D, 80 D, 81 D, 85 D, 230 D, 240 D, 250 D, 300
D, 330D, 550D, 880D, V205, V206 og V302; Lutonal I 60 D og I 65 D
Fortykningsmidler: Collacral P og VL: Latekoll AS, D, DK og vandopløselige cellulosederivater. igennem
Tilsætning af koncentreret ammoniak kan også opnå en høj fortykningseffekt
vilje. For at holde viskositeten konstant over længere tid, efter
Fortykning skal opretholdes en pH-værdi på 9-9,5.
blødgøringsmidler: Palatinol AH, C; plasticit 3060;
Harpiks: Forenelighed med harpikser, som normalt tilsættes som opløsninger, er absolut øget
tjekke over. Tilføjelsen af ​​kolofoni fører til en let dannelse af koagulum
Tilsætning af hydrogenerede kolofoniumestere er ikke påviselig.
Tørrende olier: Adskillelse sker ved pH-værdier af Acryldispersion 500 D under 7; ved pH-værdier over
8 er blandingen stabil.
Fyldstoffer: Pigmentkompatibiliteten givet i den leverede tilstand kan øges ved at tilføje
Pigmentfordeler A eller N kan forbedres. Hertil kommer pH-værdien på
Akryl dispersion 500 D hævet til 8 - 9 giver en fremragende
pigmentkompatibilitet. Farvning er med den vanddispergerbare Luconyl
Præparater (uorganiske og organiske pigmenter) mulige.

Funktioner af filmen:
Massefylde (ISO 1183, DIN 53479) cirka 1,11 g/cm3
Glasovergangstemperatur Tg (DC) ca -13° C
Vandoptagelse efter 24 timers vandopbevaring ca 70 % (ISO 62, DIN 53495)
Mekanisk styrke: rivestyrke ca 1,5 N/mm2
Brudforlængelse ca 2500 %
Udseende: klar gennemsigtig
Overflade: let klæbende
Fleksibilitet: meget fleksibel
Ældningsmodstand: god
Lysægthed: god
* Værdierne blev bestemt ud fra DIN 53455; de tillader kun sammenligning af filmstyrken af
størrelsesorden.
Ansøgning:
Inden for klæbemidler anvendes Acryldispersion 500 D til fremstilling af klæbemidler til limning af PVC-film til absorberende underlag (træ, papir, pap, etc.). Klæbemidler kan bruges sammen med Acronal® 14 D
til laminering af højglansfolier og tekstiler. Filmen af ​​akryldispersion er 500 D
stort set modstandsdygtig over for blødgøringsmigration. På grund af den bløde film er denne dispersion også velegnet til
flockende klæbemidler.
Et andet anvendelsesområde er fremstilling af dispersionsbaserede trykfølsomme klæbemidler til belægning
Bløde PVC-lamineringsfilm og selvklæbende tape.
Acryldispersion 500 D er også velegnet til fremstilling af bindemidler til knust kork, læderfibre og fiberfleece
og lignende, også til belægning og laminering af tekstiler, hvis der ikke er modstandsdygtighed over for kemikalier
rengøring er påkrævet.
Derudover kan olieklædebelægningssammensætninger fremstilles i forbindelse med tørrende olier
vise forbedret fleksibilitet. Produktet kan også bruges til at imprægnere papirmåtter
Imiteret læder eller selvklæbende tape kan forarbejdes yderligere.
Forarbejdning:
Ved blanding af Acryldispersion 500 D med andre dispersioner skal pH-værdierne være let alkaliske
areal. Dette er især vigtigt ved blanding med naturgummilatex. Akryl dispersion 500 D anvendes sammen med
Ammoniak justeret til en pH-værdi på 8 - 8,5 og omrørt i latexen i en tynd stråle. Omrøring af latexen
i akryldispersion 500 D kan blandingen koagulere.
Ved at tilsætte zinkoxid eller reaktivt urinstof eller melamin-formaldehydharpikser kan polymeren
Acryldispersion 500 D kan tværbindes. Tværbinding udelukkende ved påvirkning af varme er ikke mulig.
Hvis der er problemer med befugtning, hjælper det ofte at tilsætte omkring 0,5 % af et befugtningsmiddel (f.eks. Lumiten I-AFK).
Kommercielt tilgængelige skumdæmpere kan bruges til skumdæmpning. Generelt er et tillæg på 0,05 tilstrækkeligt
- 0,2% skumdæmper, baseret på batchen.
Vi anbefaler at tilføje konserveringsmidler til limene lavet med Acryldispersion 500 D for at beskytte dem
for at beskytte mod angreb af mikroorganismer. Egnetheden af ​​disse midler skal bestemmes ved forsøg og
blive overvåget.
Ved udvikling af produkter baseret på akryldispersion 500 D er omhyggelige egne tests nødvendige
at udføre; fordi kompatibiliteten med andre opskriftsingredienser, samspillet med det limede eller
belagte materialer, stabilitet under opbevaring osv. påvirkes af mange faktorer, som vi i
vores eksperimenter ikke kan tage højde for dem alle.

Sikkerhed:
De sædvanlige forholdsregler ved håndtering af kemikalier skal overholdes. Disse omfatter - udover
Overholdelse af fagforeningens gældende retningslinjer - herunder god ventilation af den
arbejdsplads ved forarbejdning af større mængder, god hudpleje og iført øjenværn.
Sikkerhedsdatablad:
Sikkerhedsdatabladet for Acryldispersion 500 D giver information om alle sikkerhedsrelevante data.
Rumluftkoncentration:
Ved brug af acryldispersion 500 D er værdierne og andre oplysninger for n-butylacrylat og vinylacetat
skal overholdes i henhold til den aktuelt gældende MAK-liste.
Forordningen om farlige stoffer:
Ifølge den viden, vi har til rådighed, er Acryldispersion 500 D ikke et farligt produkt i bilagets forstand.
I nr. 1.1 i bekendtgørelsen om farlige stoffer eller "EF-retningslinjer for klassificering og mærkning". Det indeholder ikke
berettigede komponenter.
Biologisk effekt:
Med korrekt håndtering og tilsigtet brug har Akrydispersion 500 D ifølge vores
mange års erfaring og den information, der er tilgængelig for os, ingen skadelige virkninger. på
hud- og slimhindeirritationer er mulige efter længere tids eksponering for produktet.
Fødevarelovgivningen:
Sammensætningen af ​​Acryldispersion 500 D opfylder kravene i anbefaling XIV
Plastdispersioner pr. 15. juni 1992 (188. meddelelse af Federal Health Gazette 35, (1992), side 362).
Forudsat at det er behandlet korrekt, er der ingen indvendinger mod dets brug ved fremstilling af
Råvarer i fødevare- og varelovens § 5, stk. 1 nr. 1.
(købmandsfornødenheder) og nr. 5 (legetøj), ingen bekymringer; varernes egnethed er i
Skal kontrolleres af producenten eller brugeren fra sag til sag.
Opbevaring:
Acryldispersion 500 D kan opbevares ved 10 - 30°C i tæt lukkede beholdere i cirka 12 måneder. på
Opbevaring i lagertanke, luften skal altid være mættet med vanddamp.
Ved opbevaring og forarbejdning må Acryldispersion 500 D ikke komme i kontakt med ubeskyttet jern eller ikke-jernholdige metaller.

Bemærk venligst:  Disse oplysninger er baseret på vores nuværende viden og erfaring.

Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.

Tilføj anmeldelse: